Käyttöehdot

Nakoa.fi verkkokaupan käyttöehdot

1. Soveltamisala ja ehtojen hyväksyminen

Näitä sopimusehtoja ("Ehdot) sovelletaan Nakoa Oy:n (Nakoa) verkkosivujen www.nakoa.fi (Verkkokauppa) välityksellä ostettavien tuotteiden kauppaan Nakoan ja asiakkaan ("asiakas") välillä.

Verkkokaupan käyttäjän (”Käyttäjä”) tulee tutustua huolellisesti näihin Ehtoihin ennen Verkkokaupan käyttöä. Ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin Verkkokaupassa.

Sopimuskumppanisi kaikissa Verkkokaupassa toteutetuissa ostotapahtumissa on Nakoa Oy:

Nakoa Oy
Y-tunnus 3136437-6
Kotipaikka Oulu
Osoite Vihikuja 9, 90540 Oulu
Asiakaspalvelu hello@nakoa.fi

Nakoalla on oikeus päivittää näitä Ehtoja milloin tahansa. Päivitettyjä Ehtoja sovelletaan tilauksiin, jotka on tehty uusien Ehtojen voimaantulopäivän jälkeen.

Tilaamalla asiakas hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan Ehtoja kokonaisuudessaan ja hyväksyy samalla henkilötietojensa ja evästeiden käytön Nakoan tietosuoja- ja evästesääntöjen mukaisesti.

Huomaa, että sinulla saattaa olla näissä Ehdoissa määritettyjen oikeuksien lisäksi muita sovellettavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia, jotka voivat vaihdella maakohtaisesti.

Näissä Ehdoissa puhuttaessa tuotteesta (”Tuote”), tarkoitetaan Verkkokaupassa saatavilla olevaa tai Verkkokaupasta tilattua tuotetta.

2. Verkkokaupassa asiointi ja rekisteröityminen

Verkkokaupassa voivat asioida kaikki vähintään 18-vuotiaat henkilöt, joilla on pysyvä toimitusosoite sekä toimiva sähköpostiosoite ja jotka tilaavat tuotteita Verkkokaupan toimitusalueelle.

Asiakkaan tulee antaa itsestään oikeat tiedot asioidessaan Verkkokaupassa. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta viivytyksettä Nakoalle. Asiakkaan täytyy olla ostotapahtumaan käytetyn pankki-/luottokortin laillinen omistaja.

Voidaksesi tilata Verkkokaupasta, Asiakkaan täytyy ilmoittaa nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa, maksutiedot sekä muut ostamiseen vaaditut tiedot.

Tehtyään tilauksen Asiakas saa sähköpostitse maksuvahvistuksen sekä tilausvahvistuksen, jossa on ilmoitettu tilausnumero ja tilatut tuotteet. Asiakas saa sähköpostitse myös toimitusvahvistuksen, kun tilaus on toimitettu. Jos kaikkia tilattuja tuotteita ei voida lähettää samassa lähetyksessä, asiakaspalvelu ottaa yhteyttä Asiakkaaseen ensisijaisesti sähköpostitse. Asiakkaalle ei koidu ylimääräisiä kustannuksia, jos tilattuja tuotteita täytyy lähettää useassa erässä.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa kuluitta ennen toimitusvahvistuksen vastaanottamista ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse hello@nakoa.fi

Tuotteiden palauttamisesta toimitusvahvistusviestin jälkeen on kohdassa Peruuttamisoikeus.

Asiakas voi halutessaan rekisteröityä Verkkokaupan asiakkaaksi ja näin nopeuttaa asiointia Verkkokaupassa. Rekisteröityminen on maksutonta. Rekisteröityminen tapahtuu toimivalla sähköpostiosoitteella ja asiakkaan valitsemalla salasanalla. Asiakas on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan (”Asiakastili”) tapahtuvasta asioinnista Verkkokaupassa. Asiakkaan tulee olla välittömästi yhteydessä Nakoalle, jos Asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa on joutuneet kolmannen osapuolen haltuun tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin. Nakoalla on oikeus jäädyttää tai sulkea Asiakkaan tunnukset, mikäli Nakoa havaitsee väärinkäyttöä Asiakastilillä.

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietoja ja maksutietoja käsitellään salattua yhteyttä käyttäen.

3. Käyttäjän Verkkokauppaan tuottama sisältö

Käyttäjä sitoutuu olemaan tuottamatta ja välittämättä Verkkokauppaan mitään sellaista sisältöä, joka on lain tai hyvän tavan vastaista taikka muutoin sopimatonta, kolmansien oikeuksia loukkaavaa tai oikeudettomasti jotain kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita mainostavaa.

Käyttäjä saa lähettää, toimittaa tai julkaista Verkkokauppaan vain sellaista sisältöä, johon ja jonka käyttöön hänellä on rajoitukseton oikeus, mukaan lukien oikeus välittää sisältö Nakoalle ja antaa Nakoalle oikeuden julkaista ja käyttää Käyttäjän kyseistä sisältöä korvauksetta siihen tarkoitukseen, mihin se on kerätty.

Nakoa ei tarkasta etukäteen Käyttäjän Verkkokauppaan tuottamaa tai välittämää sisältöä eikä ole siitä miltään osin vastuussa. Nakoa pidättää oikeuden milloin tahansa oman harkintansa perusteella ilman etukäteisilmoitusta poistaa Käyttäjän tuottama sisältö, jonka katsoo olevan näiden Ehtojen vastainen tai muutoin Nakoalle tai kolmansille osapuolille haitallinen/vahingollinen, taikka muuttaa sisältöä harkintansa perusteella esimerkiksi kirjoitusvirheiden korjaamiseksi. Kuka tahansa voi pyytää Verkkokauppaan välitettyä sisältöä poistettavaksi ottamalla yhteyttä Nakoan Asiakaspalveluun, Nakoa päättää tällaisen pyynnön noudattamisesta.

4. Asiakas ja kuluttajansuoja

Kuluttaja-asiakkaan ja Nakoan välisessä asiakassuhteessa noudatetaan näiden Ehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevaa kuluttajansuojan lainsäädäntöä. Kuluttajansuojan kannalta ei ole merkitystä, onko kuluttaja-asiakas rekisteröitynyt vai ei.

Yritysasiakkaan ja Nakoan välisessä asiakassuhteessa noudatetaan ensisijaisesti näitä Ehtoja ja toissijaisesti kulloinkin voimassaolevaa kauppalakia.

5. Tuotetiedot ja Tuotteiden saatavuus

Nakoa pyrkii siihen, että Verkkokaupassa on ajantasaiset ja oikeat tiedot tuotteesta ja saatavuudesta, mutta ei kuitenkaan voi taata tietojen virheettömyyttä, eikä myytävien tuotteiden saatavuutta tai riittävyyttä. Tiettyjä tuotteita valmistetaan vain rajallinen määrä tai tuote saattaa muutoin olla tilapäisesti loppuunmyyty.

Mikäli tilauksen vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, että tilattu tuote on loppunut tilapäisesti tai pysyvästi järjestelmän Asiakkaalle ilmoittamasta saldomäärästä huolimatta, Nakoa ilmoittaa tästä viivytyksettä Asiakkaalle hänen ilmoittamia yhteystietoja käyttäen, ensisijaisesti sähköpostitse.

Mikäli tilattua tuotetta ei ole lainkaan saatavilla, Nakoa sitoutuu hyvittämään Asiakkaalle tilatusta tuotteesta jo maksetun hinnan täysimääräisesti, ja kaupan katsotaan purkautuneen kyseisen tuotteen osalta. Nakoan asiakaspalvelu ottaa tällaisessa tilanteessa Asiakkaaseen yhteyttä, ja Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus pitää kauppa voimassa ja hyväksyä pidempi toimitusaika mikäli se on Nakoan toimesta mahdollista tai korvaavan tuotteen toimittaminen.

Nakoalla on oikeus harkintansa mukaan päivittää Tuotteiden kuvauksia milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.

Nakoa pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Tuotteet esitetään Verkkokaupassa mahdollisimman oikeissa väreissä ja totuudenmukaisina. Tuotekuvat ovat esimerkkikuvia Tuotteista ja ne pyritään esittämään todenmukaisina. Teemme kaikkemme, jotta tuotekuvat mahdollisimman hyvin vastaisivat todellisia tuotteita ja niiden sävyjä. Emme kuitenkaan voi taata, että tuotteiden sävyt ovat todenmukaiset kaikilla näyttöasetuksilla.

 

6. Hinnat ja verot

Ilmoitetut hinnat koskevat ainoastaan Verkkokaupassa tehtyjä tilauksia. Kaikki Verkkokaupassa esitetyt tuotteiden hinnat ovat tuotteiden täysiä vähittäishintoja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron tai muut tilausmaassa sovellettavat verot. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Tilauskohtaiset toimituskulut näkyvät kassalla kun Asiakas valitsee toimitustavan. Nakoa pidättää oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin kuitenkin siten, että mahdolliset muutokset koskevat vain muutosten voimaantulon jälkeen tehtäviä tilauksia. Hinnat esitetään euroina.

Nakoa pidättää oikeuden perua Asiakkaan tilauksen, kun kyseessä on selvä ja olennainen hintavirhe tilatussa Tuotteessa. Tällä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä Verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa niin merkittävästi ja selvästi tuotteen tavanomaisesta hintatasosta, että keskivertokuluttajan katsottaisiin ymmärtäneen kyseessä olevan virhe. Selvänä hintavirheenä pidettäisiin esimerkiksi sitä, että Tuotteen hinta on 0,00 euroa tai hintaa ei ole ollenkaan, tai jos Tuotteen hinnaksi on esitetty niin alhainen hinta, että sitä voidaan yleisen käsityksen mukaan pitää virheellisenä.

7. Peruuttamisoikeus

Verkkokaupassa tapahtuva myynti on kuluttajasuojalainsäädännön tarkoittamaa etämyyntiä. Jos Asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on tehtävä palautusilmoitus 14 vrk kuluessa Tuotteiden vastaanottamisesta. Palautusilmoituksen voi tehdä sähköpostitse Nakoan asiakaspalveluun hello@nakoa.fi. Palautettavat tuotteet tulee tämän jälkeen viipymättä lähettää Nakoalle, viimeistään 14 vrk kuluessa. Palautusilmoituksen voi tehdä myös täyttämällä palautuslomakkeen, jonka Asiakas liittää lähetyksen mukaan ja lähettää Nakoalle 14 vrk kuluessa Tuotteiden vastaanottamisesta.

Kun Asiakas peruuttaa Verkkokaupassa tekemänsä tilauksen, ja ellei toisin ole sovittu, Nakoa palauttaa tästä maksetun suorituksen käyttämällä sitä maksutapaa, jota Asiakas on itse käyttänyt alkuperäisessä ostotapahtumassa. Nakoa palauttaa viipymättä palautettavan summan käsiteltyään asiakaspalautuksen, kuitenkin viimeistään 14vrk kuluessa vastaanotettuaan tuotteet. Palautus ei kata asiakkaan valitsemasta muusta kuin Nakoan tarjoamasta edullisimmasta vakiotoimituksesta aiheutuvia lisäkuluja. Mikäli vain osa tilauksesta palautetaan, toimituskuluja ei palauteta. Asiakas vastaa käyttöönotetun tuotteen arvonalentumisesta, ja Nakoalla on oikeus vähentää palautettavasta summasta määrä, joka vastaa tuotteen arvonalennusta verrattuna tuotteen alkuperäiseen arvoon. Mikäli tuote on sen käytön johdosta tullut myyntikelvottomaksi, Asiakas vastaa tuotteen koko arvosta ja, mikäli asiakas haluaa, että tuote lähetetään hänelle uudelleen, tästä aiheutuneista kuljetuskustannuksista.

Asiakkaalla on velvollisuus käsitellä Tuotteita huolella ja pakata Tuote niin ettei se vaurioidu kuljetuksessa. Asiakkaan tulee liittää lähetyksen mukaan tieto palautettavista tuotteista. Palautettava lähetys tulee jättää Postin tai Matkahuollon toimipisteeseen ja Asiakkaan tulee varmistua palautuskuitin saamisesta. Lähetystä ei voi palauttaa kirjelaatikkoon.

Palautuksen lähettäminen on Asiakkaalle maksutonta, kun Asiakas käyttää palautuksessa Nakoan sopimusnumeroa. Palautuksesta aiheutuneet palautuskulut 5 € vähennetään Asiakkaalle palautettavasta summasta.

8. Toimituksen tai Tuotteiden virheet

Kun Asiakas on vastaanottanut toimituksen, Asiakkaan tulee viipymättä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat ehjiä ja muutoin virheettömiä. Asiakkaan tulee myös varmistaa, että toimitus sisältää kaikki Asiakkaan tilaamat tuotteet.

Nakoa vastaa toimituksen ja toimitettujen Tuotteiden virheistä kuluttajasuojalain 5 luvun mukaisesti. Jos Asiakkaan vastaanottamat Tuotteet ovat virheellisiä tai eivät vastaa tilausta, Asiakkaan tulee ottaa viivytyksettä yhteys Nakoan asiakaspalveluun nakoa@hello.fi.

Mikäli Nakoa on toimittanut Tuotteen, joka ei vastaa tilausta, Nakoa pyrkii ensisijaisesti korjaamaan virheen toimittamalla Asiakkaalle oikean Tuotteen ja Asiakas palauttaa väärin toimitetun Tuotteen takaisin Nakoalle maksutta.

Mikäli lähetys on vaurioitunut kuljetuksessa, Nakoa kehottaa Asiakkaan olemaan ottamatta vastaan lähetystä ja olemaan asiasta yhteydessä Nakoan asiakaspalveluun.

Mikäli Asiakas havaitsee Tuotteessa sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisen virheen, voi Asiakas halutessaan tehdä Nakoalle ätä koskevan reklamaation.

Mikäli reklamaatio johtaa Tuotteen lähettämiseen Nakoalle, Nakoa vastaa tästä lähetyksestä aiheutuneista kuljetuskustannuksista. Jos tuote on otettu käyttöön, tulee asiakkaan tulee lähettää tuote pestynä.

Kun reklamaation kohteena ollut Tuote on palautettu ja reklamaatio on todettu aiheelliseksi, Nakoa maksaa asiakkaalle sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisen hyvityksen. Nakoa pyrkii tekemään suorituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päivästä, jolloin Nakoa on vastaanottanut reklamaation kohteena olevan Tuotteen. Mikäli reklamaation johdosta palautettu Tuote ei ole sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti virheellinen, Nakoa voi hylätä reklamaation ja Asiakkaalta voidaan tällöin periä tuotteen palautuksesta Asiakkaalle aiheutuvat kuljetuskulut.

Tuotteesta tulee aina tehdä reklamaatio suoraan ostopaikkaan, mikäli Tuotteessa on virhe.

Nämä Ehdot eivät rajoita Asiakkaan sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia eikä elinkeinonharjoittajan lakisääteistä tuotevirheisiin sovellettavaa virhevastuuta mukaan lukien oikeutta vaatia virheen korjaamista tai tuotteen korvaamista uudella.

9. Linkit ulkopuolisille sivuille

Verkkokauppa voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin. Vaikka kolmas osapuoli olisi sidoksissa Nakoaan, ei Nakoa voi vaikuttaa näihin linkitettyihin sivustoihin tai palveluihin, joilla kaikilla on omat erilliset, Nakoasta riippumattomat käyttöehtonsa ja/tai tietosuoja- ja tiedonkeruukäytäntönsä. Nämä linkitetyt verkkosivustot ja palvelut tarjotaan vain käytön tueksi ja Asiakas käyttää niitä omalla vastuullaan.

10. Pätevyys

Jos jokin näiden Ehtojen ehdoista todetaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto pannaan täytäntöön sovellettavan lain suurimmassa sallitussa laajuudessa. Tämä ei vaikuta millään tavoin muiden ehtojen pätevyyteen, laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

11. Ylivoimainen este

Ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nakoa ei ole vastuussa mistään viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat olosuhteista, joihin Nakoa ei pysty vaikuttamaan. Tällaisia ovat esim. yleiset työtaistelut, sotatoimet, tulipalot, salamointi, terrori-iskut, virallisten määräysten muutokset, tekniset ongelmat, viat voima-/tele-/tietokoneyhteyksissä tai muussa viestinnässä sekä alihankkijoiden toimittamien palveluiden viat ja viivästykset, jotka johtuvat edellä mainituista olosuhteista. Mikäli tällainen tilanne ilmenee, Nakoa ilmoittaa siitä Asiakkaalle. Mikäli tilanne on kestänyt yli kahden (2) kuukauden ajan, sekä Asiakkaalla että Nakoalla on oikeus keskeyttää Verkkokaupassa tehty ostotapahtuma välittömin seurauksin.

12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki näihin Ehtoihin tai Verkkokauppaan ja siellä tapahtuviin ostoksiin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan pääsääntöisesti neuvottelemalla Nakoan ja Asiakkaan välillä. Mikäli Asiakas ei ole tyytyväinen erimielisyyden ratkaisuun, on Asiakkaalla oikeus ottaa yhteyttä kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan sekä sen jälkeen pyytää kuluttajariitalautakuntaa esittämään ratkaisua.

Erimielisyystilanteissa Nakoa pyrkii noudattamaan Suomen kansallisen kuluttajavalituslautakunnan tai muiden Euroopan maiden vastaavien viranomaisten päätöksiä.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa riita ratkaistavaksi Oulun käräjäoikeuteen tai oman kotipaikkansa ensimmäisen asteen tuomioistuimeen.


 

 

POP-UP RATINA

Päättyy Thursday, April 18, 2024 at 10:00 AM EEST
sky-blue-ss24-nakoa-linen-dress-kerrosmekko.jpg

Countdown is on

POP-UP RATINA
TUTUSTU VALIKOIMAAN TUTUSTU VALIKOIMAAN.